Disclaimer

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verstappenshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. Als afnemer van onze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze en het gebruik van onze informatie.

 

COPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Verstappenshop.nl, berusten uitsluitend bij Verstappenshop.nl. Verstappenshop.nl behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Verstappenshop.nl en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verstappenshop.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Verstappenshop.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Verstappenshop.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Verstappenshop.nl heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

© 2013 - - Verstappenshop.nl